Tamara Abel, rojena leta 1963 v Zagrebu, odvetnica od leta 1991.

Hrvoje Grenac, rojen leta 1966 v Zagrebu, odvetnik od leta 1998, sodni tolmač za italijanski jezik.

Andrej Ležaić, rojen leta 1985 v Zadru, odvetnik od leta 2015.

Odvetniki družbe Abel & Grenac & Ležaić govorijo angleški, italijanski, nemški ter slovenski jezik.

Odvetniška družba ponuja celotno storitev v zvezi utemeljitve, začasnega sedeža ter upravljanja z gospodarsko družbo ter pri pravnem skrbnem pregledu.

Odvetniška družba za svoje stranke pridobi vse pomembne ter ustrezne pravne informacije v zvezi investiranja na Hrvaškem.

Odvetniki družbe Abel & Grenac & Ležaić so sodelovali na številnih profesionalnih seminarjih in konferencah, med katerimi o varnosti transakcijah, o gospodarski arbitraži, o sedanjem in bodočem delovanju UNCITRAL mednarodne trgovske arbitraže, o korporacijskem  obdavčevanju v Italiji, Avstriji in Nemčiji.