O odvetniški družbi

interieur-conference2

Odvetniška družba Abel & Grenac je utemeljena leta 2000 kot javna gospodarska družba, potem je postala družba s omejeno odgovornostjo leta 2013, ki je nastala iz partnerske skupne odvetniške pisarne odvetnice Tamare Abel in odvetnika Hrvoja Grenca, člana Hrvaške odvetniške zbornice od leta 1991 in leta 1998.
Družba ima ustanoviteljski kapital 350.000,00 HRK in polico zavarovanja do profesionalne odgovornosti 9.000.000,00 HRK po zavarovanem odmevu.

Odvetnica Tamara Abel je gotovo v celoti usmerila svoje profesionalno delo na zadeve s področja civilnega prava in zasebnimi strankami.

Odvetnik Hrvoje Grenac pa je bolj usmerjen na področje gospodarskega prava, prava gospodarskih družb, davčnega prava ter prava, ki se nanaša na investiranje tujcev v Republiki Hrvaški.

Osnovno načelo dela odvetniške družbe je, vedno in predvsem, interes strank, striktno spoštovanje kodeksa profesionalne etike in deontologije. Večinoma so stranke odvetniške družbe Abel & Grenac prav tuje gospodarske družbe ter se odvetniki družbe zavedajo, da so učinkovito in hitro reševanje sporov, izogibanje, razen v skrajnjih primerih, sodnih postopkov, tudi osnovni interes strank.

grenac prima orden 2Njena ekselenca Emanuela D’Alessandro, veleposlanica Italijanske Republike v Zagrebu, na slovesnosti 12. februarja 2015 v Veleposlaništvu, je vročila odvetniku Hrvoju Grencu odlikovanje Viteza reda Zvezde Italije, katero mu je  2. junija 2013 dodelil Predsednik Italijanske Republike Giorgio Napolitano.

20150303_114615