• Delovno pravo
  • Gospodarsko pravo
  • Davčno pravo
  • Turistično pravo
  • Pregovori in zunajsodni postopki v zvezi spora med naših strank in drugih pravnih ali fizičnih oseb
  • Pravo gospodarskih družb ter pripojitve in prevzemanja
  • Pravno svetovanje pri investiranju
  • Sodni, upravni i kazenske postopki
  • Lastninsko in nepremičninsko pravo
  • Finančno in bankarsko pravo

avvocati in Croazia Abel& Grenac